A51 Cybersecurity | Intelligence | Technology

A51 levert informatiebeveiligingsdiensten en producten op het gebied van cybersecurity, privacy en technology. Het team van A51 heeft jarenlange ervaring bij inrichtingsvraagstukken op dit gebied. A51 is in 2006 opgericht door Mr Nienke van den Berg.

Voorbeelden van door A51 opgerichte organisaties zijn GOVCERT, als nationale CERT voor de overheid (tegenwoordig: het NCSC), het Team High Tech Crime voor het KLPD, het Expertise centrum voor data analyse (NFI) en recentelijk Z-CERT, als eerste nationale sectorale CERT voor de Zorg.

Bij Z-CERT is het gehele traject van oprichting door A51 verzorgd. Met een haalbaarheidsonderzoek, keuze van locatie,  verbouwing en inrichting van de kantoorruimte inclusief technische infrastructuur, alsmede het operationeel maken.

A51 heeft ook ervaring bij governance vraagstukken bij het inrichten van ketensamenwerking, bijvoorbeeld als Chief Data Officer bij de gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband van 15 organisaties in het veiligheidsdomein (BZK).

A51 levert maatwerk bij het inrichten van bovengenoemde multidisciplinaire structuren, werkprocessen en het trainen van personeel. A51 stelt een plan van aanpak op en richt de volledige organisatie en de samenwerking met de ketenpartners in.

A51 biedt ook praktische en concrete antwoorden op allerlei IT security, privacy of andere informatie gerelateerde vraagstukken voor individuele organisaties.

Wij werken met ervaren professionals, die praktische en toepasbare oplossingen bieden, zodat uw organisatie compliant is op het gebied van security en privacy en weerbaar is tegen cybercriminaliteit. 

Door de toenemende complexiteit van digitale dreigingen, de toenemende regelgeving op het gebied van IT security & privacy en de complexiteit van de te nemen maatregelen is de werkdruk van IT security en privacy functionarissen enorm toegenomen. De producten en experts die A51 levert richten zich op het verlichten van de werkdruk en het vergroten van cyberweerbaarheid van de organisatie.A51 in het nieuws >>