Business Risk Intelligence & Cyberthreat Awareness

BRI - Global Risk & Threat Intelligence
BRI is een Global Threat Intelligence, Risk Awareness en Early Warning Service en waarschuwt u voor ELK nieuw risico dat mogelijk van invloed is op uw infrastructuur, activa, personeel, bestuur, vertrouwelijke gegevens en de reputatie van uw organisatie. BRI biedt awareness, kennis en extra tijd om uw organisatie te beschermen tegen, en effectief te reageren op, nieuwe bedreigingen.

Identificeer de zwakke punten van uw organisatie voordat aanvallers dat doen 
Inbreuken en aanvallen op Fortune 100-banken, retailers en overheidsinstellingen hebben aangetoond dat traditionele maatregelen zoals firewalls, IPS's en SIEM's niet voldoende zijn. Als u elke grote inbreuk die in de afgelopen jaren is geregistreerd, controleert, gebruikte elk slachtoffer al de volgende generatie firewalls, inbraakbeveiligingssystemen, anti-malware sandboxing-technologie.

Hulp bij het vinden van de naald in de hooiberg 
Het grootste probleem dat bedrijven over de hele wereld gemeen hebben is dat ze hun inspanningen op de verkeerde gebieden richten en zich niet realiseren dat de bedreigingen die ze tegenkomen afkomstig zijn van zeer eenvoudige security vulnerabilities. Dit is een wereldwijd probleem: alle organisaties behalve de meest op beveiliging gerichte organisaties maken zich schuldig aan het negeren van de eenvoudige problemen. BRI is ontworpen om u te helpen dit probleem op te lossen.

Verander voordat het moet, niet omdat je moet
De beveiligingsbranche zit vol met nieuws over bedreigingsinformatie (gegenereerd door Log / SIEM, enz.), Maar ziet volledig over het hoofd dat de beschikbaarheid van de juiste RISK Intelligence het volume van bedreigingsinformatie aanzienlijk kan verminderen. Dat is de reden waarom FORE-Warned FORE-Armed is; BRI waarschuwt u vooraf voor ELK mogelijk risico dat UW organisatie in de nabije toekomst kan treffen. Meer vooruit in de tijd en uitgebreider dan alle andere beschikbare bronnen.

De voordelen van Risk Intelligence 
Intelligence kijkt buiten de muren van de organisatie naar relevante trends in cyberactiviteit waarmee vergelijkbare typen organisaties worden geconfronteerd om beter te plannen en voor te bereiden op mogelijke bedreigingen voor het bedrijf. Deze intelligence kan het strategische inzicht bieden dat nodig is om resources te sturen en interne hulpmiddelen en processen te begeleiden om het cyberrisico van een organisatie te verminderen. Risk Intelligence helpt u om inbreuken en aanvallen op uw organisatie te VOORKOMEN.

U kunt Security Flaws niet oplossen, tenzij u er 24/7 kennis van neemt 
BRI monitort nieuwe risico's die uw organisatie kunnen bedreigen. Volledig aangepast aan de specifieke technologische infrastructuur van uw organisatie, industrie, omgeving en specifieke vereisten. Zodat u potentiële risico's en bedreigingen kunt beperken of minimaliseren. BRI is proactief in het beschermen van uw infrastructuur, uw gegevens en de reputatie van uw organisatie.

Bekijk website brica.de