Cool Tool Collective

Cool Tool Collective (CTC) is een 50% deelneming van A51. CTC ondersteunt organisaties en bedrijven met eenvoudig hanteerbare Tools. De dienstverlening is gebaseerd op het veilig, rechtmatig, transparant en ethisch gebruik van gegevens.

Om de risico’s op het gebied van privacy, security en het gebruik van algoritmen te kunnen classificeren en maatregelen op het juiste niveau te kunnen nemen, heeft CTC de risico gestuurde methodiek ontwikkeld. Met eenvoudige bruikbare tooling. Hiermee kunnen aan de start van een project of bij nieuwe dienstverlening de juiste maatregelen genomen worden op het gebied van privacy, security en het gebruik van algoritmen.

De aanpak en tools van CTC zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • Privacy-,  security- , en data-analyse by design
  • Een eenvoudige toepasbare methodiek voor alle projecten en nieuwe diensten
  • De geconstateerde risico’s zijn bepalend voor de te nemen maatregelen
  • Aantoonbaar voldoen aan de wettelijke kaders en normenkaders
  • De verantwoordelijkheden worden vormgegeven en op de juiste plaats belegd

Bekijk de website >>