Beveiligingsadviezen van het NCSC

Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:
do, 25/07/2019 - 02:00

Ubuntu heeft kwetsbaarheden verholpen in ImageMagick. De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat een Denial-of-Service-aanval uit te voeren en om systeeminformatie te verkrijgen.
do, 25/07/2019 - 02:00

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot toegang tot gevoelige gegevens op afstand of tot een Denial-of-Service.
do, 25/07/2019 - 02:00

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle MySQL. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot toegang tot gevoelige gegevens, een Denial-of-Service of het uitvoeren van willekeurige code op afstand (overname van het systeem).
do, 25/07/2019 - 02:00

VideoLAN ontkent de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-13615 in VLC media player. De kwetsbaarheid bestond in de 3rd-party softwarebibliotheek libebml welke een jaar terug is verholpen. Videolan heeft op de volgende locatie commentaar gegeven [Link]
do, 25/07/2019 - 02:00

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Bind. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken door onder bepaalde omstandigheden een racecondition kwetsbaarheid te misbruiken en hiermee Denial-of-Service(DOS) te veroorzaken.
do, 25/07/2019 - 02:00

IBM heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in IBM Java SDK. De kwetsbaarheden kunnen leiden tot:
do, 25/07/2019 - 02:00

Pagina's