Tools

A51 biedt diverse SaaS oplossingen die fungeren als een totaalplatform voor integraal risicomanagement ten behoeve van strategische onderwerpen als kwaliteit, veiligheid en privacy.

Information Security Management System (ISMS)

Het ISMS systeem dat A51 als SaaS-oplossing aanbiedt heeft diverse voordelen:

  • Eenvoudig in gebruik
  • Ontzorgt en geeft tegelijkertijd inzicht in de stand van zaken waar de organisatie staat ten opzichte van de van toepassing zijnde normen
  • Toepasbaar voor verschillende normenkaders, zoals de NEN7510, ISO 27001, maar ook AVG/GDPR, normenkader eHealth en ook andere kwaliteitsnormen
  • Geeft op één centrale locatie alle inzichten te behoeve van interne en externe audits ten behoeve van accreditatie en certificering
  • Is daarmee een doelmatig en efficiënt voorportaal voor certificering

Benchmark Tool

Het primaire doel van de Benchmark Tool is om security en privacy onder controle brengen en te houden, door de procesmanagementcyclus te ondersteunen. Daarnaast vermindert de Benchmark Tool de noodzaak voor andere (vergelijkbare) audits op het gebied van security en privacy.  Door periodiek een self-assessment uit te voeren tegen het Normenkader waaraan de organisatie compliant moet zijn (bijvoorbeeld ISO, NEN, AVG) krijgt men een realistisch beeld en de mate van compliance met het betreffende normenkader.

0-meting

A51 heeft een tool waarbij een 0-meting wordt gedaan die betrekking heeft op de NEN 7510 en de AVG. Hierbij wordt gekeken naar alle relevante onderwerpen, zoals de organisatie, de mensen, maatregelen en naleving. De tool maakt op dertien gebieden inzichtelijk op welke elementen de instelling goed scoort en waar ruimte voor verbetering is.