Security & Privacy

A51 levert onafhankelijke deskundigen op het gebied van security en privacy, die organisaties weerbaar maken tegen cybercriminaliteit, de regie geven op cyberweerbaarheid en compliant te zijn op het gebied van onder andere de AVG.

Security
De experts van A51 hebben ervaring met de verschillende standaarden en normen op het gebied informatiebeveiliging en nemen risicomanagement als uitgangspunt bij de inrichting van het informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee ontstaat een integrale aanpak op het gebied van Governance, Risk & Compliance (GRC). Onze aanpak leidt tot een cyber-robuuste organisatie, die gereed is voor audits en certificering.

Privacy
Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht is, staat data privacy volop in de belangstelling. A51 beschikt over ervaren privacy deskundigen die zowel over inrichtingsvraagstukken kunnen adviseren, zodat het in de organisatie verankerd is maar ook bij projecten kunnen meewerken zodat privacy-by-design en randvoorwaarden vanuit de AVG integraal meegenomen worden.

Bewustwording
Technische maatregelen en procesmatige aanpakken kunnen uw organisatie beschermen tegen cyberaanvallen en datalekken. Onlosmakelijk onderdeel van de effectiviteit van al deze maatregelen is de menselijke factor. Een veiligheidsbewuste cultuur is een essentieel onderdeel van de moderne veilige organisatie.