Beveiligingsadviezen van het NCSC

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het verkrijgen of manipuleren van gevoelige data, het verkrijgen van verhoogde rechten of het (deels) uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval op de betreffende component.
do, 11/07/2019 - 02:00

Er is een kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL. Door dezekwetsbaarheid was het mogelijk voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker. De kwetsbaarheid is mogelijk door een kwaadwillende op afstand temisbruiken wanneer de persoon toegang heeft tot het kwetsbarePostgreSQL-systeem.
do, 11/07/2019 - 02:00

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Ansible. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om systeemgegevens te bemachtigen.
do, 11/07/2019 - 02:00

Door diverse kwetsbaarheden in JunOS kan een kwaadwillende op afstand op verschillende manieren een Denial-of-service veroorzaken.Door een kwetsbaarheid in de SSL implementatie, kan een kwaadwillende op afstand toegang krijgen tot gevoelige informatie.
do, 11/07/2019 - 02:00

Door een kwetsbaarheid in het cryptografisch stuurprogramma voor Cisco Adaptive Security Appliance Software (ASA) en Firepower Threat Defense (FTD) software, kan een niet-geverifiëerde kwaadwillende op afstand een Denial-of-service veroorzaken.
do, 11/07/2019 - 02:00

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office enMicrosoft Office SharePoint verholpen. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om verhoogde rechten te bemachtigen, willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker, toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, een Denial-of-Service-aanval uit te voeren of om of om een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) uit te voeren.
wo, 10/07/2019 - 02:00

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de MicrosoftDeveloper Tools. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijkmisbruiken om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, zichzelfverhoogde rechten te verschaffen, willekeurige code uit tevoeren onder de rechten van een gebruiker of om een Denial-of-Service situatie te veroorzaken. Voor een aantal kwetsbaarheden dient de kwaadwillende een gebruiker te verleiden om op een malafide link te klikken of om een gecompromitteerde website bezoeken.
wo, 10/07/2019 - 02:00

Pagina's