Beveiligingsadviezen van het NCSC

Er is een cross-site scripting (XSS) beveiligingslek verholpen in de WebSDK-component van Spectrum Power.
di, 13/08/2019 - 02:00

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het uitvoeren van willekeurige code, het verkrijgen van verhoogde rechten of het toegang krijgen tot mogelijk gevoelige gegevens. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende de gebruiker te verleiden om een malafide bestand te openen.
di, 13/08/2019 - 02:00

Er is een kwetsbaarheid gevonden in Microsoft Dynamics. Een gebruiker met rechten om business rules aan te passen kan hiermee controle krijgen over de Web Role van de installatie.
di, 13/08/2019 - 02:00

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in de basiscomponenten vanMicrosoft Windows verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren, om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om willekeurige code uit te voeren op afstand als administrator en als gebruiker, om toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens en systeemgegevens en om verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen.
di, 13/08/2019 - 02:00

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft browsers en de Microsoft Scripting Engine. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, een beveiligingsmaatregel te omzeilen of om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker. Een kwaadwillende dient de gebruiker te verleiden om op een malafide link te klikken of om een gecompromitteerde website te bezoeken.
di, 13/08/2019 - 02:00

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de MicrosoftDeveloper Tools. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijkmisbruiken om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, zichzelfverhoogde rechten te verschaffen of om willekeurige code uit tevoeren onder de rechten van een gebruiker. Voor een aantal kwetsbaarheden dient de kwaadwillende een gebruiker te verleiden om op een malafide link te klikken of om een gecompromitteerde website bezoeken.
di, 13/08/2019 - 02:00

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarhedenstellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren dieleiden tot de volgende categorieën schade:
ma, 12/08/2019 - 02:00

Pagina's