Beveiligingsadviezen van het NCSC

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android. Eenkwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om gevoeligegegevens in te zien, verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen ofmalafide code uit te voeren.
di, 06/08/2019 - 02:00

De ontwikkelaars van ClamAV hebben een nieuwe versie uitgebracht. Deze versie verhelpt een Denial-of-Service (DoS) kwetsbaarheid welke kan optreden bij het scannen van een malafide zip-files.
di, 06/08/2019 - 02:00

Canonical heeft een kwetsbaarheden verholpen in de Ubuntu voor Mozilla Thunderbird. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:
ma, 05/08/2019 - 02:00

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in ProFTPd[0]. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie of om elk bestand van de server te kopiëren. De kwetsbaarheid bevindt zich in mod_copy welke op veel distributies standaard aanstaat.
ma, 05/08/2019 - 02:00

De ontwikkelaars van Joomla! CMS hebben een kwetsbaarheid verholpen waarmee een geauthenticeerde gebruiker met rechten om formulieren te maken deze rechten kan misbruiken om met behulp van zelf gedefinieerde invoervelden willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie.
ma, 05/08/2019 - 02:00

Een kwaadwillende kan de out-of-bounds read kwetsbaarhedenmisbruiken door op de virtual machine waarop de gebruiker isingelogd, een Denial-of-Service te veroorzaken of gevoeligeinformatie te achterhalen.
ma, 05/08/2019 - 02:00

Er is een kwetsbaarheid gevonden in IBM Websphere MQ. Dekwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om eenDenial-of-Service te veroorzaken.
ma, 05/08/2019 - 02:00

Pagina's