Beveiligingsadviezen van het NCSC

RoundCube heeft kwetsbaarheden verholpen in RoundCube Webmail. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer en mogelijk toegang tot gevoelige gegevens in de context van de browser van het slachtoffer. Omdat het hier een webmail-toepassing betreft kan de kwaadwillende hiermee toegang krijgen tot gevoelige e-mails. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide link te openen.
vr, 07/06/2024 - 13:01

FortiNet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiWebManager. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een beveiligingsmaatregel te omzeilen en mogelijk handelingen uit te voeren waartoe de kwaadwillende aanvankelijk niet is geautoriseerd. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende minimaal leesrechten hebben op het kwetsbare systeem.
vr, 07/06/2024 - 09:22

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Android. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om zich verhoogde rechten toe te kennen, een Denial-of-Service te veroorzaken of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide link te openen, of een malafide app te installeren en draaien. In deze updates zijn tevens kwetsbaarheden verholpen in Closed-source componenten van Imagination Technologies, MediaTek en Qualcomm. Google heeft zoals gebruikelijk verder weinig inhoudelijke informatie vrijgegeven.
vr, 07/06/2024 - 09:21

Solarwinds heeft kwetsbaarheden verholpen in Solarwinds Platform. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, een command-injection uit te voeren, of om een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende voorafgaande authenticatie hebben.
vr, 07/06/2024 - 08:26

Check Point heeft een kwetsbaarheid verholpen in Quantum Gateway VPN systemen. Check Point meldt actieve pogingen tot misbruik waar te nemen. Door een path-traversal-bug kan een kwaadwillende toegang krijgen tot de username- en password-gegevens van lokale accounts op het VPN-systeem. Indien deze lokale accounts, password-only zijn en geautoriseerd om een VPN-verbinding op te bouwen, kan een kwaadwillende de accounts misbruiken om door te dringen tot de interne infrastructuur. Check Point raadt af om lokale, password-only accounts te gebruiken voor VPN-autorisatie. Ook diverse best-practices adviseren om gebruikers te autoriseren via centrale authenticatie en autorisatiesystemen als AD, LDAP en RADIUS. Bij correct, en volgens best-practices ingerichte systemen is de kans op daadwerkelijk misbruik gering. Vanwege de media-aandacht voor deze kwetsbaarheid verwacht het NCSC wel een toename van scanverkeer en pogingen tot misbruik.
do, 30/05/2024 - 09:56

GitLab heeft kwetsbaarheden verholpen in Enterprise Edition (EE) en Community Edition (CE). | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken, of via een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) gevoelige gegevens te verzamelen om accounts over te nemen.
ma, 27/05/2024 - 13:26

Google heeft een kwetsbaarheid verholpen in Chrome. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren in de browser van het slachtoffer, en daarmee mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de browser van het slachtoffer. Google geeft aan meldingen te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheid beperkt en gericht wordt misbruikt. Er is (nog) geen publieke exploitcode beschikbaar.
ma, 27/05/2024 - 09:50

Pagina's