Information Security Management System

Het Coable ISMS systeem heeft diverse voordelen:

Eenvoudig in gebruik

  • Ontzorgt en geeft tegelijkertijd inzicht in de stand van zaken waar de organisatie staat ten opzichte van de van toepassing zijnde normen
  • Toepasbaar voor verschillende normenkaders, zoals de NEN7510, ISO 27001, maar ook AVG/GDPR, normenkader eHealth en andere kwaliteitsnormen
  • Geeft op één centrale locatie alle inzichten te behoeve van interne en externe audits ten behoeve van accreditatie en certificering|
  • Is daarmee een doelmatig en efficiënt voorportaal voor certificering
  • Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Coable levert een ‘lite’ Information Security Management System (ISMS). Dit betekent dat het de essentiële functionaliteit biedt voor het besturen van uw informatiebeveiliging, zonder onnodige complexiteit en lange trajecten van (software)inrichting die andere tools met zich meebrengen om uw informatiebeveiliging in kaart te brengen en te verbeteren.

Dankzij het ISMS Lite kunt u dus direct, zelfstandig aan de slag.

Risico beoordeling
Als u kwetsbaarheden voor uw organisatie hebt vastgesteld kunt u het gewicht van de gevolgen bepalen indien deze zwaktes zouden worden uitgebuit. Vervolgens kunt u evalueren of een risico aanvaardbaar is en, indien dit niet het geval is, hier mitigerende maatregelen voor treffen. Hier koppelt u tot slot controlemiddelen aan, bepaalt het rest-risico en wijst dit toe aan een eigenaar.

Zo hebt u een 360 graden overzicht van de bedreigingen, uw beleid hiertegen en de opvolging ervan.

Interne audit
U kunt de (actuele of gewenste) volwassenheid van uw beleid afzetten tegen een eigen maatstaf of externe normen zoals een richtlijn vanuit de branche, ISO standaarden en dergelijke.

Aan de hand van begrijpelijke stellingen becijfert u het niveau van uw organisatie in de domeinen van toepassing. Daarbij kunt u onbeperkt stellingen delegeren naar verantwoordelijken binnen uw organisatie en hen bewijslast laten aanleveren ter ondersteuning.

Zo brengt u eenvoudig in kaart waar u als organisatie staat en waar u naar toe wilt.

Continue verbetering
Het ISMS lite is erop gericht dat u als organisatie efficiënt naar uw doelen toe kunt werken. Dit wordt ondersteund met doorlopende beoordelingen door u en de andere (deel-)verantwoordelijken die u aanwijst.

Leden van aangesloten brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden en productieketens kunnen er daarnaast voor kiezen om het niveau van hun eigen beleid (anoniem) af te zetten tegen dat hun partners. Op deze manier wordt ‘laaghangend fruit’ snel duidelijk en werkt u als organisatie en als groep nog gerichter naar het gewenste niveau toe.

Voortgangsrapportage
Het ISMS lite biedt u helder inzicht in de resultaten van uw interne audits, benchmarks, de door u toegepaste controlemiddelen, geaccepteerde risico’s, een prioritering van de toepasselijke risico’s en de lijst van uitstaande taken. Met een druk op de knop genereert u bovendien rapportages waarmee management en u eenvoudig inzicht krijgen in waar de organisatie zich bevindt.

Zo vergelijk u zichzelf gemakkelijk met een vorige staat, meet u uw groei over tijd en voorziet u belanghebbenden in de benodigde informatie.

Eenvoudige configuratie
Voor de beste resultaten stelt u het ISMS eenmalig in naar de specifieke situatie van uw onderneming. Hierbij stelt u risico’s vast die gelden voor uw organisatie en koppelt daar haalbare beheersmaatregelen aan. Om u snel op weg te helpen zijn al suggesties voorgedefinieerd, en als u risico’s al eens in een andere vorm hebt vastgelegd kunt u deze gemakkelijk uploaden. Mocht u hier toch graag hulp bij krijgen, dan kunt u de eenmalige ondersteuning Basis configuratie van A51 afnemen.

Zo werkt u doelgericht aan inzicht en verbetering.

Support
Uiteraard staan we voor u klaar om te helpen bij eventuele vragen. Ons team is bereikbaar via telefoon en email.