Consultancy & Detachering

IT Security en Privacy Experts
Uit diverse onderzoeken blijkt dat IT security officers en privacy officers een zware werkdruk ervaren. Toenemende dreigingen, de toenemende druk om te voldoen aan regelgeving (compliance) en toenemende complexiteit van de werkomgeving zijn de belangrijkste oorzaken hiervan.

A51 biedt daarom ondersteuning en  expertise op maat, zowel op het gebied van security als privacy. Het vinden van een juiste match hierin is belangrijk. Hiermee levert A51 een bijdrage aan het verlichten van de werkdruk en het versterken van de weerbaarheid van uw organisatie.

Zo biedt A51 voor de zorgsector ervaren professionals met een achtergrond in deze sector, die de complexiteit kennen en behulpzaam kunnen zijn, niet alleen als extra capaciteit, maar ook voor het uitvoeren van een second opinion of een collegiale audit.

Ook ingeval van een ernstig informatiebeveiligingsincident of een datalek kan het inschakelen van een IT security expert, een functionaris gegevensbescherming of een ervaren perswoordvoerder verstandig zijn.

Detachering
A51 biedt een platform voor detachering van professionals op het gebied van security en privacy, met veel of juist minder ervaring, afhankelijk van het doel en de behoefte. A51 levert hierin maatwerk. Een (Chief) Information Security Officer, Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming kan ook in deeltijd deze rol invullen. A51 biedt hiermee verlichting van de bestaande werkdruk, ruimte voor collegiale toetsing, projectmatige inrichtingsvraagstukken of extra expertise bij de afhandeling van informatie beveiligingsincidenten.