A51 in het nieuws

Vertrek Mr Nienke van den Berg – directeur Z-CERT

Bron: persbericht Z-CERT 13 november 2018

Z-CERT is de eerste nationale sectorale CERT met als doelgroep alle zorgverleners in Nederland.
Z-CERT is operationeel sinds juni 2017 en is het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg.
Z-CERT biedt hulp en advies bij incidenten en deelt kennis en expertise over digitale veiligheid in de zorg.
Z-CERT vormt een netwerk van aangesloten zorginstellingen die samen werken aan cybersecurity in de zorg.

Mr. Nienke van den Berg vertrekt eind deze maand als directeur van Z-CERT. Ze wordt opgevolgd door Christiaan Piek. Van den Berg is in 2016 aangesteld om Z-CERT, de sectorale CERT voor de zorg, op te zetten. Eerder heeft ze dit gedaan met GOV-CERT, dat later is overgegaan in het NCSC. Van den Berg heeft Z-CERT als organisatie opgebouwd en de dienstverlening ingericht. Vanaf 2019 zal Z-CERT verder worden uitgebouwd door nieuwe sectoren te interesseren om deel te nemen en nieuwe vormen van dienstverlening op te zetten.

Voorzitter van de Raad van Toezicht David Voetelink: “Nienke van den Berg heeft Z-CERT opgericht en een stevige basis gelegd voor Z-CERT als organisatie. Er zijn inmiddels een groot aantal deelnemers en gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de cybersecurity in de zorg.

Z-CERT heeft in inmiddels haar bestaansrecht bewezen en veel deelnemers weten te adviseren en ondersteunen met hun informatiebeveiliging. We bedanken Nienke van den Berg voor haar inzet en wensen haar opvolger veel succes met het verder uitbouwen van de organisatie.”

Pagina's