A51 in het nieuws

Brainstorm sessie Data Science Kamer i.o. IFFC | 24 januari 2020

 

Brainstorm sessie Data Science Kamer i.o. IFFC | 24 januari 2020

Op 24 januari 2020 heeft A51 voor het IFFC - Institute for Financial Crime. een productieve brainstorm sessie voorgezeten voor de Data Science Kamer i.o. 

Een belangrijke stap om kennis, technologie en data in te zetten in een publiek/private aanpak van financiële criminaliteit.

Het IFFC is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en vormt de spil van een kennisintensief publiek-privaat netwerk op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC).

Het is een onafhankelijk initiatief dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid door private partijen is gestart waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met overheid en kennisinstellingen (brugfunctie).

Als platformorganisatie op het gebied van FEC-bestrijding heeft het IFFC een uitgebreid netwerk van publieke en private partijen en kennisinstellingen die samenwerken en elkaar ontmoeten in (onderzoeks)projecten en activiteiten. Het IFFC is branche- en sector-overschrijdend, en zoekt tevens de verbinding met een nieuwe generatie talentvolle professionals.

Het IFFC is gevestigd in Den Haag: de internationale stad van vrede, recht en veiligheid, die zich toelegt op het verbinden van technologie, conflictbeheersing en recht. Als Nederlands kennis- en expertise platform op het gebied van FEC zoekt het IFFC de verbinding met vergelijkbare internationale organisaties.

Pagina's